INDTÆGTSGRÆNSER


Der er en økonomisk grænse, hvis der skal opnåes fri proces og offentlig retshjælp. Personlig indkomst og kapitalindkomst med tillæg af udbytteindkomst danner grundlaget. Hvis summen af kapital- og udbytteindkomst er negativ, ses der bort fra denne. De økonomiske grænser er pr. 1. januar 2019 fastsat til følgende beløb:
For enlige kr. 329.000 - For gifte/samlevende kr. 418.000.
Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 57.000 for hvert barn under 18 år. Du kan finde de nævnte indkomster på din skattemæssige årsopgørelse for 2017 (fra november bruges 2018). Er du i tvivl, svarer vi gerne på yderligere spørgsmål.
Afviger de aktuelle indkomstforhold væsentlig fra de skattemæssige oplysninger vil der kunne bevilges fri proces/offentlig retshjælp ud fra aktuelle oplysninger.