OFFENTLIG RETSHJÆLP

I forbindelse med spørgsmål af juridisk art, hvor der ikke skal føres retssag, kan du efter reglerne om offentlig retshjælp, opnå tilskud fra det offentlige, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor, se indtægtsgrænser.

Ved almindelig retshjælp op til kr. 1.110 inkl. moms betaler det offentlige 3/4. Du skal selv betale den sidste 1/4. Hvis der er tale om hjælp til at søge om fri proces er der ingen egenbetaling.

Hvis der foreligger en tvist, eller ved særligt begrundet behov, kan der ydes udvidet retshjælp fra det offentlige. Ikke alle typer af sager kan der ydes offentlig retshjælpstilskud til. Det gælder for eksempel straffesager og gældssaneringssager.