RETSHJÆLPSFORSIKRING 


I din indbo-, ejendomsforsikring eller anden forsikring kan der være tilknyttet retshjælpsforsikringsdækning. Denne dækker i visse tilfælde en retssags omkostninger. Den dækker dog ikke alle arter af retssager, og desuden er det en forudsætning, at omkostningerne kan anses afholdt med rimelig grund, og at en advokat vil påtage sig sagen. Det er endvidere en betingelse, at advokaten anmelder sagen til forsikringsselskabet.

Retshjælpsdækning kan søges hos forsikringsselskabet uanset om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Derfor skal vi sammen med policen have din egen og evt. ægtefælles/samlevers 2 seneste skattemæssige årsopgørelser. Endvidere skal vi have oplysning om antallet af hjemmeboende mindreårige børn.

Retshjælpsforsikringen har en dækningssum og en mindre selvrisiko. Selvrisiko skal ikke betales hvis du opfylder betingelserne for fri proces. Oplysning om dækningssum og selvrisiko kan ses på forsikringspolicen.