ANNE METTE OVESEN (L)

Møderet for landsret.
Beskikket som offentlig forsvarer. Udpeget af Justitsministeriet den 12.02.2003. Formand/bestyrelsesmedlem i en lang række nordjyske erhvervsvirksomheder. Tilknyttet forældreorganisationer som rådgiver om familieforhold. Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager.

Hovedvægten er lagt på følgende arbejdsområder:

Rådgivning om familieforhold, herunder skilsmisse, bodeling og forældremyndighed. Virksomhedsetablering og virksomhedsrådgivning. Rådgivning om køb og salg af bolig. Civile retssager.

E-mail: amo@amtmandstoften.dk