ERIK BO SØRENSEN (H)

Møderet for landsret og højesteret.
Formand/bestyrelsesmedlem i en lang række nordjyske erhvervsvirksomheder. Fungerende auktionsleder.

Hovedvægten er lagt på følgende arbejdsområder:

Virksomhedsetablering og virksomhedsrådgivning. Rådgivning om landbrugsforhold, herunder køb, salg og forpagtning. Rådgivning om køb og salg af bolig. Rekonstruktion af virksomheder, betalingsstandsning, konkurs og akkord. Rådgivning til el-sektoren, realkreditinstitutter samt læger.