JENS H. BECH (H)


Født 1966. Cand.jur. 1995 fra Københavns Universitet.
Beskikket som advokat i 1999.
Møderet for landsret i 2001.
Møderet for højesteret i 2011.
I 2006 beskikket af Justitsministeriet som offentlig forsvarer.
Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager.

Hovedvægten er lagt på følgende arbejdsområder:

Selskabsret, virksomhedsrådgivning, entrepriseret, erstatningsret, herunder personskadeerstatning. Rådgivning om køb og salg af fast ejendom, herunder landbrug. Civile retssager og voldgiftssager. Rådgivning om familieforhold. Ansættelsesret. Udlændingeret.

E-mail: jb@amtmandstoften.dk