PALLE MØLLER JØRGENSEN (H)

Møderet for landsret og højesteret.

Formandsposter og bestyrelsesmedlem i flere nordjyske erhvervsvirksomheder og fonde. Engageret i frivilligt foreningssamarbejde, herunder som juridisk rådgiver for flere foreninger.

Medlem af Advokatrådets Forening for Bestyrelsesadvokater.

Hovedvægten er lagt på følgende arbejdsområder:

Erhvervsret
Selskabsret
Fast ejendom
Rådgivning af den almene boligsektor
Retssager
Bestyrelsesarbejde

E-mail: pmj@amtmandstoften.dk