TVANGSAUKTIONER

Skagen Landevej 815, Uggerby, 9800 Hjørring:Tvangsauktion: Onsdag den 18. september 2019 kl. 10.00
Ny auktion: onsdag den 23. oktober 2019 kl. 10.00

/upload/Salgsopstilling_ny_auktion_Skagen_Landevej_815_Uggerby_9800_Hjorring.pdf


Sæbyvej 728, 9830 Tårs:Tvangsauktion: Onsdag den 6. november 2019 kl. 09.00
Fremvisning: Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Saebyvej_728_9830_Tars.pdf

Nordlysvej 16, 9480 Løkken:Tvangsauktion: Onsdag den 6. november 2019 kl. 09.30

/upload/Salgsopstilling_Nordlysvej_16_9480_Lokken - Copy 2.pdf

Svenstrupvej 405A, 9830 Tårs:Tvangsauktion: Mandag den 11. november 2019 kl. 13.00
Fremvisning: Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Svenstrupvej_405A_9830_Tars.pdf

Tollestrupvej 211, 9760 Vrå:Tvangsauktion: Mandag den 11. november 2019 kl. 13.30
Fremvisning: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Tollestrupvej_211_9760_Vra.pdf

Birkager 5, 9760 Vrå:Tvangsauktion: Mandag den 11. november 2019 kl. 14.00
Fremvisning: Mandag den 28. oktober 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Birkager_5_9760_Vra.pdf

Ledetvej 2, 9870 Sindal:Tvangsauktion: Mandag den 18. november 2019 kl. 11.00
Fremvisning: Tirsdag den 12. november 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Ledetvej_2_9870_Sindal.pdf