TVANGSAUKTIONER

 

Søndergade 20, 9300 Sæby;Tvangsauktion: Onsdag den 16. januar 2019 kl. 09.00
Ny auktion: Onsdag den 13. februar 2019 kl. 10.30
Fremvisning: Torsdag den 7. februar 2019 kl. 11.00

/upload/Salgsopstilling_ny_auktion_Sondergade_20_9300_Saeby.pdf

Thodesvej 11, 9900 Frederikshavn:Tvangsauktion: Mandag den 11. februar 2019 kl. 09.30
Fremvisning: Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Thodesvej_11_9900_Frederikshavn.pdf

Åvej 3, 9850 Hirtshals:Tvangsauktion: Mandag den 11. februar 2019 kl. 10.00
Fremvisning: Torsdag den 31. januar 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Avej_3_9850_Hirtshals.pdf

Vråvej 519, Børglum, 9760 Vrå:Tvangsauktion: Mandag den 11. februar 2019 kl. 11.00

/upload/Salgsopstilling_Vravej_519_Borglum_9760_Vra.pdf

Sæby Landevej 395, Sæsing, 9830 Tårs:Tvangsauktion: Onsdag den 13. februar 2019 kl. 09.30
Fremvisning: Torsdag den 7. februar 2019 kl. 13.00

/upload/Salgsopstilling_Saeby_Landevej_395_9830_Tars.pdf

Kobbersholtvej 6, 9800 Hjørring:Tvangsauktion: Onsdag den 13. februar 2019 kl. 10.00

/upload/Salgsopstilling_Kobbersholtvej_6_9800_Hjorring.pdf